Codex – full pakke

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen

Ikke noe er bedre enn å få avkreftet fordommer og misoppfatninger. Det meste av min verdensoppfatning ble alvorlig utfordret da Tom Egeland av egen vilje forlot selveste Aschehoug forlag og meldte overgang til nystartede Capitana.

Comments are closed.