Da Eilert Sundt forsket på «drop-out» i Eidsvoll-skolen

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen

Eilert Sundt har vært tema her på bokbloggen flere ganger. Nå skal vi se på Eilert Sundt i Eidsvoll, og en meget interessant sosiologisk undersøkelse han gjennomførte i Eidsvollskolen mens han var der.

                                                       

I siste nummer av Skytilen har Bjørn Sverre Hol Haugen en artikkel om Eilert Sundt i Eidsvoll.

Faksimile av oppslaget i Skytilen

Han var prest i Eidsvoll de fem siste årene av sitt liv. Han døde i 1875. I Eidsvoll ble han valgt som formann i skolestyret. Han så raskt at skoleloven ikke ble fulgt opp: det

Comments are closed.