Gratulerer med dagen!

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen

Kongesangen
Gud sign vår konge god!Sign ham med kraft og motsign hjem og slott!Lys for ham ved din Ånd,knytt med din sterke håndhellige troskapsbåndom folk og drott!
Høyt sverger Norges mannhver i sitt kall, sin stand,troskap sin drott.Trofast i liv og død,tapper i krig og nød,alltid vårt Norge lødGud og sin drott.

Tekst: Oversatt fra engelsk («God Save the Queen/King») til dansk av Thomas Overskou som «Gud skærm vor Konges Hus». Henrik Wergeland (1808-1845) omarbeida teksten til norsk i 1841 med tittelen «Gud signe Kongen vor». Denne blei igjen kraftig påvirka av den danske versjonen til Nikolai Fogtmann

Comments are closed.