Marianne Mjaaland: Tvang og tvil ( Yrkesbiografi. En innsideberetning fra norsk psykiatri)

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen


Det er ikke lett å skrive en kort omtale av en så interessant og omfattende bok. Jeg har valgt et lite utvalg av det jeg festet meg mest ved.

Boka starter med disse ordene: «Alt i denne boka er sant, i betydningen: Dette har skjedd. Hendelsene har skjedd,  og de har skjedd slik jeg har beskrevet dem.» Men total anonymisering er nødvendig, slik at forfatteren har dekonstruert karakterene og situasjonene før hun har rekonstruert dem.Hun sier at garantier for at feil kan skje i behandlingen, at umenneskelighet kan skje, finnes bare hos politikerne. Garantier kan lovfestes,

Comments are closed.