Oslo og Romerike i middelalderen

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen

På denne bloggen er det flere innlegg om forholdet mellom Oslo/Kristiania og Romerike (lenke til slutt i dette innlegget). De fleste handler om forhold de siste par hundre årene.
I 1998 ga Romerike Historielag ut Romerike i Middelalderen, med en rekke interessante artikler om forholdene på Romerike. Boka er digitalisert og tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets bokhylle, og ditt lokale bibliotek kan sikkert skaffe boka.

Boka

Det er vanlig å regne middelalderen fra år 500 – 1500 e.Kr.
Det jeg skal snakke om her er en artikkel av Petter B. Molaug om forholdet mellom Romerike og

Comments are closed.