så visst som rimet faller om høst

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen

Det legemlige liv var uhjelpelig, smittet med ufred; i den verden hvor menneskene blandet sig, avlet nye ættledd, lot sig drive mot hinannen av kjødelig elskov og elsket sitt eget kjøtt, der kom hjertesorg og brutte voner så visst som rimet faller om høst; der både liv og død skilte vennene tilslutt så visst som vinteren skiller treet fra bladene. 
Fra Korset av Sigrid Undset. 

Comments are closed.