Skytilen nr. 3 2017 – og Børger Johnsens Dagbog fra 1828 – og reformajonsjubileum

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på denne bloggen

Årets tredje Skytilen er akkurat ute hos medlemmene i Romerike Historielag.
Nummeret inneholder stoff fra flere steder på Romerike; Hurdal, Sundet i Eidsvoll og Gardermoen. Når det gjelder Gardermoen kan vi også vise til blogginnlegget om militærmoer på Romerike. https://flisbyenbokblogg.wordpress.com/2017/08/04/mer-om-militaermoer-pa-romerike.

«Sundet» kommer vi tilbake til. Her viser vi til denne artikkelen på bloggen: https://flisbyenbokblogg.wordpress.com/2016/08/20/eidsvoll-stasjon-den-gamle-stasjonsbygningen/

Børger Johnsens Rustads dagbog

Bladet siterer fra Dagbogen situasjonen i «Aggershuusstift» for året 1830: Hvor mange personer som er født og har død : «Døde 9704 hvoav 5 blev over 100 Aar gamle». 1 er «ihjelslaget av en Oxe»

Comments are closed.